About Us

НАШАТА МИСИЯ

Ние искаме да помогнем на хората в България да се приспособят към по-здравословен начин на живот и да поддържат екологично съобразни навици в хармония с природата.

Нашите дейности:

  • Осигуряване на подробна информация за най-новите изследвания свързани със здравословни храни и спорт.
  • Образоване на младите хора и деца за преимуществата на добре балансираната диета.
  • Подобряване на градската среда с цел създаване на повече пространства за спорт.
  • Провеждане на изследвания върху най-често срещаните здравословни проблеми и как да бъдат преодолявани.
  • Подобряване и поддържане на екологичния баланс в градовете, където замърсяването е нарастващ фактор за здравословни проблеми.
  • Съвместна работа с хора от България с цел окуражаване на прякото им участие в подобряването на нашия живот.

За допълнителна информация за регистрацията и учредителния акт на фондация “Природата и аз” моля натиснете тук.